Bu içerik bir alt satırda adresi yer alan sayfanın vuHuv.com arama kaynağıdır. Sayfa içeriğinin okunabilir olması için ilgili sayfayı ziyaret etmelisiniz.

http://www.bunedir.org/?p=2912Tutanak örnekleri nedir

Hakkımızda Twitter Facebook Google Bu Nedir Bu bir sozluk oluşturma projesidir. İçerik . Aktif olarak ziyaretçilerimiz tarafından oluşturulacaktır. Proje Durumu . Tamamlandı 70% Sen Kimsin ? Bize Yazın . İletisim Haritası . BuNedir Genel Edebiyat Coğrafya Tarih Felsefe Sözlük Bilim Sosyoloji Mitoloji Matematik Biyoloji 14 Ocak 2012 0 Yorum Tutanak örnekleri yazisina puan verin :Puan ver : Ortalama: 5,77 / 10 | Oy Veren: 13 | Puan: 75  Loading ... Yazar poseidon Kategori Genel Etiketler tutanak Benzer Yazılar İş başvurusu için cv örneği Teslim ve tesellüm tutanağı örneği Anaokulu seçici komisyon toplantı tutanağı örneği Anaokulu öğretmenler kurulu toplantı tutanağı örneği Tutanak örnekleri Nedir ? Alt Basliklar TUTANAK NE DEMEKTİR, TUTANAĞIN AMAÇ VE ÖNEMİ NEDİR Tutanak nasıl tutulur, bölümleri nelerdir? Tutanaklarda bulunması gereken özellikler Tutanak Nasıl Yazılır ? TUTANAK ÇEŞİTLERİ TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI SÖZLEŞME TÜRÜ VE İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ" class="postcounter">İŞYERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDESÖZLEŞME TÜRÜ VE İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK" class="postcounter">İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TOPLANTIYA GELMEMELERİHALİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE FARKLI TARİHLERDE YAPILMASI YAZISI TOPLANTI TUTANAĞI OLAY TUTANAĞI KİŞİSEL KORUYUCU MADDE ZİMMET TUTANAĞI İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT TUTANAĞI İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI İŞYERİNDE HAKSIZ EYLEM TUTANAĞI İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI İŞİ AKSATMA TUTANAĞI İŞE GELMEME TUTANAĞI İŞE BAŞLATMA TUTANAĞI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TUTANAĞI İŞYERİ DEVRİ OLMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI BİLDİRİM TUTANAĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞI TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAME İLİŞİK KESME TUTANAĞI FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİTUTANAĞI FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN KULLANMA MUTABAKAT TUTANAĞI EĞİTİME KATILMA TUTANAĞI HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI Tutanak kelimenin birkaç değişik anlamı vardır:1. meclis, kurul mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.2. ilgililerce imzalanmış, bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası.3. birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata. TUTANAK NE DEMEKTİR, TUTANAĞIN AMAÇ VE ÖNEMİ NEDİR :Herhangi bir olay ya da iş sonucunda yapılan şeylerin, elde edilen bilgiler, belgeler ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesinetutanak ( = zabıt, tutulga, zabıtname, mazbata) denir. Tutanak yazısı (zabıt varakası) basit, anlaşılır ve akıcı bir ifade tarzı ile hazırlanır. Tutanaklarda mutlaka olması gereken ortak özellikler bulunmakla birlikte olayın özelliğine göre tutanağın kendine özgü hususiyeti ve olması gereken bir düzeni olabilir. Tutanak nasıl tutulur, bölümleri nelerdir? Tutanaklar, tüm dilekçe yazma usullerinde olduğu gibi başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih, saat ve imza olmak üzere altı genel ve asli bölümden oluşmak üzere hazırlanır. Tutanakların Adli soruşturma safhası ve Savcılık hazırlık soruşturması açısından, diğer bir ifadeyle resmi özellik ve hukuki anlam ifade edebilmesi için en az iki resmi görevli tarafından imzalanması şarttır. Tutanaklarda bulunması gereken özellikler Tespit tutanağı olay ya da suçun çeşit ve niteliğine göre genel olarak aşağıdaki unsurların tümü veya bir kısmını içerecek şekillerde hazırlanır: İçeriği özetleyen bir başlık kısmı bulunmalıdır. Tutanağa konu olan olay veya işlemin tespit (öğrenilme) biçimi belirtilmelidir. Olayın meydana geldiği ya da işlemin yapıldığı yer hakkında adres bilgileri belirtilmelidir. Şüpheli, tanık, şikayetçi ve mağdurların açık kimlikleri yazılmaldır. Belgenin sonuna yapılan işin tutanak olduğu belirtilip, düzenleme tarihi ve bitiş saati yazılmalıdır. Tutanağı tutanlar, şahitler, şüpheli, mağdur-müştekilerin adı soyadı ve ünvanları ile birlikte imzaları da bulunmalıdır. (İmza atmaktan kaçınan olur ise, imzadan imtina etti şeklinde not düşülür). Tutanak Nasıl Yazılır ? Tutanak tutulurken şu konulara dikkat edilmesi gereklidir; Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir (Örnek: Kaza tespit tutanağı). İçerik, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAK tabirini kullanmak da yeterli olabilir. Tutanak düzenlenmesine konu olan suç veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilmelidir. (Örneğin: saatinde motorize devriye yapılırken, iki kişinin görüldü ) Tutanakta olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (hangi gün, hangi saatte başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka bulunmalıdır. (Örnek: Saat 2:00da yakalanan üç şahıs, saat 02:25 de güvenlik noktasına intikal eden emniyet mensuplarına sorgulama için teslim edildi.) Tutanak düzenlenirken olay mahalinde bulunan iz ve deliller tespit edilip, tutanağa geçirilmelidir.Örnekler:Olay yerinde;a) Sanık ya da mağdurun vücudundan düşen saç, tırnak, kan ve benzeri çeşitli bedensel parçalar.b) Sanık veya mağdurun üzerinden düşen mendil, düğme, kravat, kumaş parçası vs. eşyalar.c) Sanığa ait ve suçu işlemeye yarayan ateşli silah, kesici ve delici alet ve benzeri suç aletleri.d) Sanık veya mağdura ait parmak izi, ayak izi, diş izi, araç izi gibi delail.varsa bunlar muhakkak tutanak metnine yazılmalıdır. Ele geçirildiyse olayın şüpheli, tanık, mağdur şikayetçi hakkındaki bilgileri yer almalıdır. Olay ile ilgili şüpheli, tanık, şikayetçi mağdur tarafından verilen ilk beyanlar özetle tutanağa yazılır. Olayın meydana gelişi hakkındaki etmen ve nedenler biliniyorsa tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında gözlemleri mutlaka zabıt varakasına geçirilmelidir. Olayda kasıt ya da ihmal unsurunun olup olmadığını belirlemeye yarayacak iz,delil ve bilgilerin kaydedilmesi gereklidir. Zabıtın sonunda yapılan işlemin tutanak olduğu belirtilerek belgenin düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır. (Örnek: işbu tutanak 2 suret olarak tarihinde tarafımızca tanzim edilerek imzalanmıştır) Tutanak yazısı sonuçlandırıldıktan sonra belgenin altı, a) Tutanağı düzenleyen görevliler (en az iki görevli) b) Şüpheliler c) Tanıklar d) Müşteki/Mağdurlar tarafından imzalanmalı, imza bölümünde imzalayan kişilerin isim ve ünvanları mutlaka açıkça belirtilmelidir. TUTANAK ÇEŞİTLERİ : Sınırlı sayıda (numerus clasus) olmamakla birlikte çeşitli zabıtlar; Yakalama Tutanağı Arama Tutanağı Üst Arama Tutanağı Zaptetme Tutanağı Suçüstü Tutanağı Olay Tespit Tutanağı Teslim Tesellüm zabtı Yangın Tutanağı Salıverme Tutanağı Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi Kimlik Tespit Tutanağı Hastane Rapor Yazısı (Geçici veya kati) Otopsi tutanağı Buluntu Eşya Tutanağı TUTANAK NE DEMEKTİR, TUTANAĞIN AMAÇ VE ÖNEMİ NEDİR:Herhangi bir olay ya da iş sonucunda yapılan şeylerin, elde edilen bilgiler, belgeler ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesinetutanak ( = zabıt, tutulga, zabıtname, mazbata) denir. Tutanak yazısı (zabıt varakası) basit, anlaşılır ve akıcı bir ifade tarzı ile hazırlanır. Tutanaklarda mutlaka olması gereken ortak özellikler bulunmakla birlikte olayın özelliğine göre tutanağın kendine özgü hususiyeti ve olması gereken bir düzeni olabilir. Tutanak nasıl tutulur, bölümleri nelerdir? Tutanaklar, tüm dilekçe yazma usullerinde olduğu gibi başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih, saat ve imza olmak üzere altı genel ve asli bölümden oluşmak üzere hazırlanır. Tutanakların Adli soruşturma safhası ve Savcılık hazırlık soruşturması açısından, diğer bir ifadeyle resmi özellik ve hukuki anlam ifade edebilmesi için en az iki resmi görevli tarafından imzalanması şarttır. Tutanaklarda bulunması gereken özellikler nedir?Tespit tutanağı olay ya da suçun çeşit ve niteliğine göre genel olarak aşağıdaki unsurların tümü veya bir kısmını içerecek şekillerde hazırlanır: İçeriği özetleyen bir başlık kısmı bulunmalıdır. Tutanağa konu olan olay veya işlemin tespit (öğrenilme) biçimi belirtilmelidir. Olayın meydana geldiği ya da işlemin yapıldığı yer hakkında adres bilgileri belirtilmelidir. Şüpheli, tanık, şikayetçi ve mağdurların açık kimlikleri yazılmaldır. Belgenin sonuna yapılan işin tutanak olduğu belirtilip, düzenleme tarihi ve bitiş saati yazılmalıdır. Tutanağı tutanlar, şahitler, şüpheli, mağdur-müştekilerin adı soyadı ve ünvanları ile birlikte imzaları da bulunmalıdır. (İmza atmaktan kaçınan olur ise, imzadan imtina etti şeklinde not düşülür). Tutanak Nasıl Yazılır ? Tutanak tutulurken şu konulara dikkat edilmesi gereklidir; Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir (Örnek: Kaza tespit tutanağı). İçerik, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAK tabirini kullanmak da yeterli olabilir. Tutanak düzenlenmesine konu olan suç veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilmelidir. (Örneğin: saatinde motorize devriye yapılırken, iki kişinin görüldü ) Tutanakta olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (hangi gün, hangi saatte başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka bulunmalıdır. (Örnek: Saat 2:00da yakalanan üç şahıs, saat 02:25 de güvenlik noktasına intikal eden emniyet mensuplarına sorgulama için teslim edildi.) Tutanak düzenlenirken olay mahalinde bulunan iz ve deliller tespit edilip, tutanağa geçirilmelidir.Örnekler:Olay yerinde;a) Sanık ya da mağdurun vücudundan düşen saç, tırnak, kan ve benzeri çeşitli bedensel parçalar.b) Sanık veya mağdurun üzerinden düşen mendil, düğme, kravat, kumaş parçası vs. eşyalar.c) Sanığa ait ve suçu işlemeye yarayan ateşli silah, kesici ve delici alet ve benzeri suç aletleri.d) Sanık veya mağdura ait parmak izi, ayak izi, diş izi, araç izi gibi delail.varsa bunlar muhakkak tutanak metnine yazılmalıdır. Ele geçirildiyse olayın şüpheli, tanık, mağdur şikayetçi hakkındaki bilgileri yer almalıdır. Olay ile ilgili şüpheli, tanık, şikayetçi mağdur tarafından verilen ilk beyanlar özetle tutanağa yazılır. Olayın meydana gelişi hakkındaki etmen ve nedenler biliniyorsa tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında gözlemleri mutlaka zabıt varakasına geçirilmelidir. Olayda kasıt ya da ihmal unsurunun olup olmadığını belirlemeye yarayacak iz,delil ve bilgilerin kaydedilmesi gereklidir. Zabıtın sonunda yapılan işlemin tutanak olduğu belirtilerek belgenin düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır. (Örnek: işbu tutanak 2 suret olarak tarihinde tarafımızca tanzim edilerek imzalanmıştır) Tutanak yazısı sonuçlandırıldıktan sonra belgenin altı, a) Tutanağı düzenleyen görevliler (en az iki görevli) b) Şüpheliler c) Tanıklar d) Müşteki/Mağdurlar tarafından imzalanmalı, imza bölümünde imzalayan kişilerin isim ve ünvanları mutlaka açıkça belirtilmelidir. TUTANAK ÇEŞİTLERİ : Sınırlı sayıda (numerus clasus) olmamakla birlikte çeşitli zabıtlar; Yakalama Tutanağı Arama Tutanağı Üst Arama Tutanağı Zaptetme Tutanağı Suçüstü Tutanağı Olay Tespit Tutanağı Teslim Tesellüm zabtı Yangın Tutanağı Salıverme Tutanağı Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi Kimlik Tespit Tutanağı Hastane Rapor Yazısı (Geçici veya kati) Otopsi tutanağı Buluntu Eşya Tutanağı   TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI İŞYERİNİNUNVANI :ADRESİ :...FAALİYET KONUSU :TESLİM OLUNAN MALZEMEKODU :.TANIMI :..DİĞER BİLGİLER :..TESLİM TARİHİ :/./.       Mülkiyeti.. ye ait olan..malzemeyi...ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.TESLİM EDENADI SOYADI :.T.C KİMLİK NO :GÖREVİ :. İMZASI :.       Mülkiyetiye ait olanYukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edilecektir. TESLİM ALANADI SOYADI :.T.C KİMLİK NO:.GÖREVİ :. İMZASI :.     İŞYERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDESÖZLEŞME TÜRÜ VE İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ Sayı :..Konu: İŞÇİNİNAdı SoyadıT.C Kimlik noBölümüGörevi .adresinde kurulu ..unvanlı işyerini veya bir bölümünü devralmamız sonucu,ekonomik ve teknolojik sebepler,yeni üretim tekniklerine göre yeniden yapılanma gereksiniminden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmenizin türünde ve içeriğinde değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.4857 Sayılı İş kanununun 6. ve 22 maddesi ile Borçlar Kanununun 320.maddesine göre teklif ekinde sunulan sözleşmenizin türünü ve iş şartlarındaki değişikliği kabul ettiğiniz veya etmediğiniz yönünde serbest iradenizi aşağıya el yazınızla yazarak belirtmenizi rica ederiz.Tarih:././. İŞVEREN veya VekiliKaşe-İmza EKİ:..süreli iş sözleşmesi örneği  Tebellüğ ettim ve bu konuda.. ADI VE SOYADI İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TOPLANTIYA GELMEMELERİHALİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK Sayı:.Konu:Toplantıya katılmadığınız hk. .adresinde kurulu ..unvanlıadet işçinin iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı İş Kanununun.maddesi gereği.nedenleriyle .././.. tarihinde feshedilerek fesih işleminin ../../ tarihi ile../../ tarihi arasında sonuçlandırılmasına ilişkin olarak//.. tarihinde yapılması gereken toplantı,işyeri sendika temsilcilerin toplantıya katılmamaları nedeni ile yapılamamıştır.İş bu tutanak İş Kanununun 29.maddesi uyarınca ../../.. tarih,saat. da tutulmuştur. , İŞVEREN veya Vekili İnsan Kaynakları Müdürü       TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE FARKLI TARİHLERDE YAPILMASI YAZISI   İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNE; Sayı :Konu :İş Kanununun 29.maddesi uyarınca yapılan bildirim ve toplantıya çağrı. ..adresinde kurulu ..unvanlı işyerinde /../.. tarihinden itibaren toplam..işçinin iş sözleşmesi.nedenle fesihedilmiş olup/../.. tarihinde..sayıda işçinin iş sözleşmesi ....nedeni ile feshedilecek ve işe son verme işlemi /../ tarihi ile../../.. tarihi arasında sonuçlandırılacaktır.Konu ile ilgili olarak .././.. tarihinde saatda ...adresi toplantı salonunda toplantı yapılacaktır.Toplantıya katılmanız hususunu bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaEKİ:Çıkarılacak işçi gurupları listesi. İŞVEREN veya vekili   TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI HALİNDE SENDİKA TEMSİLCİLERİ İLE YAPILACAK GÖRÜŞME SONUCUNDA DÜZENLENECEK TUTANAK TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi:/./.. Toplantı Adı :A,Ş ile..sendikasıArasındaki toplu işçi çıkarılmasının önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısınınAzaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en azaİndirilmesine ilişkin toplantı. KATILANLARİşveren Temsilcileri İmza Sendika Temsilcileri İmza1- 1-2- 2-3- 3-4- 4-5- 5- Görüşülen ve alınan kararlar:1-2-3-4-5- OLAY TUTANAĞI İŞYERİNİN UnvanıFaaliyet Konusu İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noBölümüGörevi OLAYIN KONUSU: .././.. Tarihinde .. saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan .sigorta sicil numaralı işçi ..nınfabrikanın ..yerinde .olayını yapmıştır.Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş sözleşmesinin . maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafındanBir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır././. VARDİYA AMİRİ TANIKLAR İŞÇİAdı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı     KİŞİSEL KORUYUCU MADDE ZİMMET TUTANAĞI Sayı:..İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noGörevi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemelerini sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,kabul ve taahhüt ederim../../ KORUYUCU MALZEMENİNKodu Cinsi Adedi Miadı Teslim tarihi TESLİM EDEN GÖREVLİ TESLİM ALAN İŞÇİAdı Soyadı Adı Soyadı     İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT TUTANAĞI Sayı:. TARİH:../../.. 4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :*Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,*İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,* İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması,*İşçinin talebi üzerine kendisine izin verilmesi,*Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi,vb. gibi hallede işverenin telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi,telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşyeri no Adı Soyadı Telafi Çalışması toplamı Yapılacak Aylar İmza - -00001 00002 00003   İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI Sayı :. İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noGöreviAdresi Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan ..nın../../. tarihi saat..da işi bıraktığını ifade ederek,neden belirtmeksizin işi terk ettiğitespit edilmiştir.Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı,kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve işveren açısından maddi ve manevi cezası bulunduğu kendisine söylenmiştir.İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır.TARİH:..//. TANIKLARINAdı Soyadı Adı SoyadıT.C Kimlik no T.C Kimlik noİmzası İmzası Değerli personel departmanı:././. tarihinde sebepsiz olarak işi bırakıyorum diyerek işyerini terketmesi,istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17.Maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıylaKayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla.. İŞVEREN veya vekili     İŞYERİNDE HAKSIZ EYLEM TUTANAĞI :   İşyerimizde gündüz vardiyasında çalışan işçiler aralarında anlaşarak bugün saat ..dan itibaren işlerini bırakmışlar ve işyerini terketmeyerek Giriş ve çıkışa mani olmak suretiyle işyerini işgal etmişlerdir.Olayın nedenini tespit etmek için bilgisine başvurduğumuz görgü tanıkları işçi.. ile vardiya amiri nin beyanlarından olayı başlatan çalışanlarımız. ve.. oldukları ve işçilerin bir bölümünün bir takım haksız ve yersiz isteklerini işverene kabul ettirebilmek için işlerini bıraktıklarıanlaşılmıştır.Şu an . bölümü vebölümündeBütün makineler durdurulmuş durumdadır.İşlerini terk ederek bahçede toplanmak suretiyle kanunsuz eyleme iştirak eden bütün işçilerin adları,kısımAmirleri tarafından tespit edilerek tutanağa eklenmiştir.Olayın görgü ve bilgi şahitleri olarak olay yerinde tanzim edilen iş bu tutanak hep birlikte okunarak saat..da imzalanmıştır../../ İŞLETME MÜDÜRÜ VARDİYA AMİRİ TANIK TANIK EK:İsim listesi   İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI :   Sayı: İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noBölümü // tarihi,saat..de yapılan kontrollerdeişini yapan..nın işyerini paydos zamanından önce terk ederek diğer çalışanlara ek yük getirmesine ve işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği tespit olunmuştur.İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır. TANIKLARAdı Soyadı Adı Soyadıİşyeri no İşyeri noT.C Kimlik no T.C Kimlik noBölümü Bölümüİmzası İmzası İŞYERİNİNUnvanıFaaliyet konusuAdresi BÖLÜM SORUMLUSUNUNAdı SoyadıGöreviİmzası   İŞİ AKSATMA TUTANAĞI : İŞÇİNİN Adı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noGörevi ./../..tarihi saat.da yapılan kontrollerde bölümündeçalışan nın işi zamanında yapmamış olduğu,işlerin kötü,eksik ve yetersiz olarak getirilmesine sebep olduğu ve bu davranışın işyerine zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına alındı. TANIKLARAdı Soyadı Adı Soyadıİşyeri no İşyeri noT.C Kimlik no T.C Kimlik noGörevi GöreviİMZA İMZA İŞYERİNİNUnvanıFaaliyet konusuAdresi BÖLÜM SORUMLUSUNUNAdı SoyadıGöreviİMZA   İŞE GELMEME TUTANAĞI : Sayı:.. İŞÇİNİNİşyeri özlük no :Adı Soyadı :Mustafa PınarT.C Kimlik no :Çalıştığı bölüm :Kaynakçıİşe gelmediği tarih :22.06.2005İşbaşı saati :8.30 .Yüksel Çelik Çatı (Mustafa Yüksel)..unvanlı D.S.İ Kanalet fabrika karşısı Meltem sok.No:3 Turgutlu adresinde kuruluBölge Çalışma Müdürlüğü sicil numarasında işlem gören işyeri çalışanı sigorta sicil numaralı .Mustafa Pınaryukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin,yapılmakta olan işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine 22./..06../.2005.tarihi saat 8,30de düzenlenmiştir. YETKİLİ TANIK TANIK     İŞE BAŞLATMA TUTANAĞI   ..unvanlı işyerinde . işinde çalışmaya başlayacak olan ..nınyaptığı iş ile ilgili standartlar,çalışma şekilleri,alınması gerekli tedbirler,iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu,işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildiktensonra ../../ tarihinde işe başlatılmıştır.İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir. Vardiya Amiri İşçi     İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TUTANAĞI Sayı: GÜNDEM:İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden noksan konuların incelenmesi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ./../ tarih ve saatde ....adresinde kurulu ..unvanlı işyerinde yapmış olduğu toplantıda: Ecza dolabında belirtilen ecza malzemelerinin bulunması zorunludur. Yapılan tetkik neticesinde bazı tıbbi malzemelerin eksik olduğu tespit edilmiş olup kısa süre içerisinde ilkyardım malzemelerinin tamamlanmasının sağlanmasına oybirliği ile karar vermiştir. BAŞKAN İŞYERİ HEKİMİ İŞYERİ GÜVENLİK ŞEFİ SOSYAL İŞLER DANIŞMANI VARDİYA AMİRİ İŞÇİ TEMSİLCİSİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SİVİL SAVUNMA UZMANI     İŞYERİ DEVRİ OLMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI : Sayı:..İŞÇİNİNAdı SoyadıT.C Kimlik noAdresi ..adresinde kurulu ...unvanlı işyerimiz çalışanı olarak iş sözleşmenizi...adresinde kuruluunvanlı işyeri işverenine devretmek istiyoruz.Devreden işveren yanında işe başladığınız tarih esas olmak üzere İş Kanunundan ve sözleşmenizden doğan tüm hakların devralan işverenin yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.İş sözleşmenizin devrinde Borçlar Kanununun 320.maddesine göre rızanız olup olmadığı hususunda serbest iradenizi aşağıya el yazınızla yazarak bildirmenizi rica ederiz../../.. DEVREDEN İŞVEREN DEVRALAN İŞVERENKaşe-İmza Kaşe-İmza Tebellüğ ettim ve bir nüshasını aldım.İş sözleşmemin devri hususunda.. DEVREDİLEN İŞÇİNİNAdı Soyadıİmzası   İŞ SÖZLEŞMESİ/PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİLDİRİM TUTANAĞI :   Sayı:. Düzenlenme tarihi:// İş sözleşmesi/personel yönetmeliğindeki iş şartlarını itirazsız kabul ediyorum.4857 Sayılı İş Kanununun 8 ve 22.ci maddeleri uyarınca iş şartlarını belirtir iş sözleşmesinin/personel yönetmeliğinin bir nüshasını yetkililerden aldım. İŞÇİNİNAdı SoyadıAdresi Ev tel :Cep tel:İmza   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞI : Sayı:. EĞİTİMİN KAPSAMI-Genel iş sağlığı ve güvenliği-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri-İşyerindeki riskler-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Kişisel koruyucu alet ve edevat kullanımı-Uyarı işaretleri-Yangın olayı ve yangından korunma-Temizlik,tertip ve düzen-İlk yardım ve kurtarma-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma-Sivil savunma ile ilgili bilgiler-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler-Çalışanların hak ve sorumlulukları .unvanlı işyerinde..işinde çalışana yapacağı işlerde karşılaşabileceği mesleki riskler,iş kazaları ve meslek hastalıkları alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programında çalışma şekilleri ve kendisinden istenenler, teorik ve pratik bilgiler verilmiş ve aşağıda kimliği belirtilen işçinin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucu anlaşılmış,vebu eğitimin sonucunda işe başlatılmıştır. İŞÇİNİN İŞYERİ HEKİMİNİN İŞYERİ UZMANININ İŞVERENİNAdı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Unvan   İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞI İŞÇİNİN Adı Soyadı :İşyeri özlük no :T.C Kimlik no :Çalıştığı bölüm:Görevi : Yukarıda açık kimliği yazılı oğlu.doğumlu nun işyerimizde aşağıda belirtilen şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı,tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve imza edilmiştir. -İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.-İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını okudum,bu talimatlara kesinlikle uyacağım.-İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz levhalarını gördüm,bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.-Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım.Amirlerimin verdiği emirlere tamamen uyacağım.-Kendi işimden başka işe karışmayacağım.-İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu biliyorum.İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım.Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim.Koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.-İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım.İşyeri yetkililerinden izin almadan misafir kabul etmeyeceğim.-Toz yoğun yerlerde toz maskesi,baretle çalışılması gerekli yerlerde baret,düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.-Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam yetkililere derhal haber vereceğim. İş bu tutanak 2 nüsha olarak ./../tarihinde imzalanmıştır. Bölüm sorumlusu amir İşçininAdı Soyadı Adı Soyadı   TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAME İşyeri Ünvanı : SSK İşyeri Numarası:İşyeri Adresi :İşyeri Tel. No: TÜRÜCİNSİADEDİKULLANIM SÜRESİBaş KoruyucularıU? Baret1 adetSürekliEl ve Ayak KorunmasıU?EldivenU?Lastik EldivenU?Koruyucu Ayakkabı1 Takım1 Takım1 Takım6 Aylık6 Aylık6 AylıkKoruyucu GiyimU? ÖnlükU? İş Elbisesi1 Takım1 Takım6 Aylık6 AylıkKoruyucu AletlerU?Emniyet Kemeri ve Halatı,U?Kauçuk Ayakkabı1 Takım1 TakımSürekliSürekliTeslim EdenAdı Soyadı : Görevi/Ünvanı: ..// İmzaTeslim Alan.. adresinde bulunan . Şti. .. adresinde kurulu .. işi işyerinde, işe başladığım ../../ tarihinde tarafıma yukarıda belirtilen baret, eldiven, emniyet kemeri ve emniyet halatı, kauçuk ayakkabı, iş elbisesi olmak üzere ( ) adet iş güvenliği malzemesini tam ve çalışır vaziyette teslim aldım. Bu malzemeleri iş esnasında ve mutlaka kullanım kılavuzunda yazılı olduğu ve okuduğum ve tarafıma öğretilen şekliyle kullanacağımı, bu malzemeleri gerektiğinde kullanmadığım takdirde meydana gelecek olaylardan, kazalardan işverenimi sorumlu tutmayacağımı, malzemelerin eskimesi veya arızalanması halinde yenisini almak üzere iade edeceğimi ve arızalı, kullanılmayacak durumdaki iş güvenliği malzemeleri ile çalışmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. Adı Soyadı : SSK Sicil Numarası : ..// İmza   İLİŞİK KESME TUTANAĞI : Sayı:İŞYERİNİNUnvanıFaaliyet konusuAdresi ÇALIŞANINAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noBölümüGöreviİşe başlama tarihiİşten ayrılış tarihiAyrılış sebebi Zimmetli Malzeme iadeleri 1-2-3-4- Bölüm yetkilisi Vardiya Amiri Ambar görevlisiAdı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadıİmza İmza İmza İŞVEREN veya vekiliOnayı   FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİTUTANAĞI :   Sayı:.. İŞYERİNİNUnvanıAdresi İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noBölümüAdresi Yukarıda belirtilen adreste kurulu unvanlı işyerimiz işçisinın iş sözleşmesi ../../ tarihinde4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ../../.. tarih ve .sayılı yazılı bildirim işçitarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bututanak././.. tarihinde tanzim edilmiştir. İŞVEREN veya vekili ŞAHİT ŞAHİT   FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN KULLANMA MUTABAKAT TUTANAĞI :   Sayı:. İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noBölümüFazla çalışma tarih ve saatiFazla çalışma karşılığı izin saati Adı geçen işçi,4857 Sayılı İş Kanununun 41.maddesi uyarınca:yukarıda belirtilen fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma karşılığı zamlı ücret yerine zamlı serbest zaman olarakKullanacağını kabul ve beyan eder.İşveren de bu durumu kabul eder../../.. YETKİLİNİN İŞÇİNİNAdı Soyadı Adı SoyadıGörevi Göreviİmzası İmzası AÇIKLAMA-İzinler 15 gün önce talep edilir.-İzin kağıdı saklanmalıdır.-Form iki nüsha doldurulmalıdır.Biri işçide diğeri dosyasında saklanmalıdır.   FAZLA ÇALIŞMA/FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA MUTABAKAT TUTANAĞI: Sayı:. İŞYERİNİNUnvanıAdresi Yukarıda unvanı ve açık adresi belirtilen işyerinde işveren veya vekilinin talep etmesi halinde imzaladığım iş sözleşmesindeki çalışma şartları çerçevesinde fazla çalışma/fazlasürelerde çalışma yapmayı,ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerekirse hafta tatilindeçalışmayı kabul ve taahhüt ediyorum.Sağlık koşullarımın fazla çalışma yapmama engel teşkil ettiğini belgelendiremediğim takdirde işyeri bir yıl süresince sorumlu ve kusurlu değildir. İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noİşe giriş tarihiMutabakat tarihiİmzası   EĞİTİME KATILMA TUTANAĞI : İŞÇİNİN Adı SoyadıT.C Kimlik noGörevi *İşyerinde işe alınmadan önce,çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine ekipmanların değişmesinde,yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması,tehlikeleri ile tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman kullanılacağı,kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve cezai yaptırımların anlatıldığı,*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dökümanlar ve yetkililer tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e iş güvenliği kurallarına uymayı,kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.TARİH:./../ EĞİTİMİ SAĞLAYANINÜnvanıFaaliyet KonusuAdresi HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI : Sayı:İŞÇİNİNAdı Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noGörevi AYKIRI DAVRANIŞINYeri-BölümüOlay tarihi ve saatiOlayın öğrenme tarihiÖZÜ:*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a*İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g*Evrakta sahtecilik yapmak 4857/25-II-e*Zimmetine para geçirmek 4857/25-II-e*İşyerinde hırsızlık yapmak 4857/ 25-II-e*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak4857/25-II-b*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi4857/25-II-f*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ıYukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.OLAY :TANIKLAR :BELGELER :ÖNERİLER :A-İhtar verilsinB-Eğitime alınsınC-İş değişikliği yapılsınD-İş akdi feshedilsinİŞVEREN veya Vekili VERİLEN EĞİTİMİN EĞİTİMİ VERENSıra no tarihi Konusu Adı Soyadı1-2-3- EĞİTİMİ ALANAdı Soyadı Bu yazıyı değerlendir. Değerlendirmeni Yolla Name: * Email: * Website: Review Title: Rating: 1 2 3 4 5 Review: * Required Field Check this box to confirm you are human. Şikayet dilekçesi örnekleri Anaokulu öğretmenler kurulu toplantı tutanağı örneği Yorum Yap Vazgec Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız . Toplumdusmani.Net | NedirOgren.Com | BuNedir.Org En Çok Okunanlar Son Eklenen Yazılar

Tutanak örnekleri Nedir - Tutanak örnekleri Nedemek - Tutanak örnekleri Anlami Nedir - Tutanak örnekleri Ornekleri - Tutanak örnekleri Odevi
 
Bu içerik için http://www.bunedir.org/?p=2912 adresine gitmelisiniz.